Robotont generatsioon 2.1

Mis on robotont?

Robotont on avatud platvorm robootika-alaseks õppeks ja teadustööks. Tegu on omniliikuva mobiilse robotiga, millel on ROS (Robot Operating System) tarkvara tugi. Robotondi arendust koordineerib Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut.

Rohkem infot: robootika dotsent Karl Kruusamäe, karl.kruusamae@ut.ee

Robotondi kasutamine

Robotonti saab kasutada igaüks. Robotondi riistvara müüb ClearBot, kuid robotiga on võimalik tegutseda ka Gazebo simulatsiooni keskkonnas (vt Kasutusjuhendid).

Robotondi arendamine

Kogu robotondi arendust koordineerib Tartu Ülikool ning tegevus toimub kogukonna-põhiselt GitHubis. Robotondi arendusest tervikliku ülevaate saatmiseks tutvu Renno Raudmäe magistritööga.