Mis on robotont?

Robotont on avatud platvorm robootika-alaseks õppe- ja teadustööks. Tegu on omniliikuva mobiilse robotiga, millel on ROS (Robot Operating System) tarkvara tugi. Robotondi arendust koordineerib Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut.

Rohkem infot: robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe, karl.kruusamae@ut.ee

Robotont generatsioon 2.1

Robotondi kasutamine

Robotonti saab kasutada igaüks, sest kõik tehnilised joonised ja tarkvara on avalikult kättesaadav Robotondi GitHubis. Robotondi riistvara saab soetada ka ClearBoti vahendusel. Ent Robotondi robotiga on võimalik tegutseda ka Gazebo simulatsiooni keskkonnas (vt Kasutusjuhendid).

Robotondi arendamine

Kogu robotondi arendust koordineerib Tartu Ülikool ning tegevus toimub kogukonna-põhiselt GitHubis.

Robotondi arendusest tervikliku ülevaate saatmiseks saab tutvuda Renno Raudmäe eestikeelse magistritööga või ingliskeelse artikliga rahvusvahelises teadusajakirjas HardwareX: doi.org/10.1016/j.ohx.2023.e00436

Robotont full documentation published at HardwareX