Publikatsioonid

  1. Houman Masnavi, Multi-Robot Motion Planning for Shared Payload Transportation [Rajaplaneerimine multi-robot süsteemile jagatud lasti transportimisel], magistritöö, Tartu ülikool 2020
  2. Fabian Ernesto Parra Gil, Implementation of Robot Manager Subsystem for Temoto Software Framework [Robotite Halduri alamsüsteemi väljatöötamine tarkvararaamistikule TEMOTO], magistritöö, Tartu ülikool 2020
  3. Ranno Mäesepp, Takistuste vältimise lahendus õpperobotile Robotont [Obstacle avoidance solution for educational robot platform Robotont], bakalaureusetöö, Tartu ülikool 2020
  4. Renno Raudmäe, Avatud robotplatvorm Robotont [Open source robotics platform Robotont], magistritöö, Tartu ülikool 2019
  5. Madis K Nigol, Õppematerjalid robotplatvormile Robotont [Study materials for robot platform Robotont], magistritöö, Tartu ülikool 2019
  6. Meelis Pihlap, Mitme roboti koostöö funktsionaalsuste väljatöötamine tarkvararaamistikule TeMoto [Multi-robot collaboration functionalities for robot software development framework TeMoto], bakalaureusetöö, Tartu ülikool 2019
  7. Martin Maidla, Avatud robotiarendusplatvormi Robotont omniliikumise ja odomeetria arendamine [Omnimotion and odometry development for open robot development platform Robotont], bakalaureusetöö, Tartu ülikool 2018
  8. Raid Vellerind, Avatud robotiarendusplatvormi ROS võimekuse loomine Tartu Ülikooli Robotexi robootikaplatvormile [ROS driver development for the University of Tartu’s Robotex robotics platform], bakalaureusetöö, Tartu ülikool 2017